Mikä RoiHub on?

RoiHub on toimistohotellin ja yrityshub:n yhdistelmä, jossa kiinteät vuokralaiset muodostavat yhteenliittymän tukirangan, mutta osia tiloja vuokrataan myös satunnaisemmalle tarvitsijalle ja pienyrittäjille. ROIHUB - unelmien työympäristö

 • Yhteisöllinen
 • Innovatiivinen
 • Avoin ja luottamuksellinen
 • Moderni ja viihtyisä
 • Keskellä kaupunkia

Miksi liittyä yrityshubiin?

Toimintaa muokataan käyttäjiensä näköiseksi:

 • Yhteiset pelisäännöt, jonka periaatteina on ottaa muut huomioon
 • Säännölliset aamiais- / lounastapaamiset
 • Vuokralaisten järjestämät avoimet tapahtumat
 • Yhteistyökumppanien järjestämät tapahtumat
 • Kiinnostavia koulutuksia ja puhujia
 • Yhteisiä talon ulkopuolisia tapahtuma ja virkistysretkiä
 • Modernit tulostus/skannaus
 • Nopea langaton ja langallinen verkko
 • Modernit ja viihtyisät tilat
 • Yhteisön tuki → tuska ja onnistumiset on mukavampi jakaa muiden yrittäjien kesken
 • Mahdollisuus ansaintaketjuun muiden yrittäjien kautta
 • Laadukkaat keittiötilat + näiden siivous palveluna
 • Lepohuone rentoutumiseen

Ja yhteisöllisyys voi olla myös tuloksellista!

Kyselytutkimus: Mitkä asiat ovat muuttuneet liityttyäsi yhteisöön? (lähde: deskmag.com)

 • Tulotaso noussut (38 %)
 • Elämänlaatu parantunut (60 %)
 • Työteho ja tuottavuus kasvaneet (75 %)
 • Verkostot laajentuneet (80 %)
 • Yksinäisyys ja eristäytyneisyys vähentynyt (86 %)
 • Sosiaalinen elämä monipuolistunut (92 %)