Starttipaja

Rovaniemen Kehitys Oy ylläpitää nuorten yrittäjien starttipajaa, jossa nuoret yrittäjät saavat tarvitsemansa tuen ja ohjauksen yritystoiminnan perustamisessa sekä toiminnan alkutaipaleella. Starttipaja tarjoaa yritykselle tuetun asiantuntijaympäristön liiketoiminnan kehittämiseksi. Nuorten yrittäjien ”Start Me Up” starttipajaan voit hakeutua mukaan ottamalla yhteyttä projektipäällikköön.

Projektin tavoitteena on tukea nuoria aloittavia yrittäjiä selviämään yritystoiminnan alkuvaiheen haasteista ja auttaa yrittäjän arjessa. Tavoitteena on luoda monipuolinen ja joustava palvelukokonaisuus, joka kehitetään nuoren yrittäjän tarpeista lähtien. Nykyinen toimintamalli perustuu pääasiassa lyhyiden kokonaisuuksien kautta toteutettuun yrittäjyyden faktatietojen välittämiseen, mutta tässä mallissa on tavoitteena huomioida nuoren tilanne kokonaisvaltaisemmin. Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka tukee myös henkistä kasvua yrittäjyyteen.

Projektin avulla nuorelle yrittäjälle luodaan oma henkilökohtainen ohjausmalli jonka toteutumista seurataan Starttipajassa. Osallistuminen pajatoimintaan on vapaaehtoista ja ohjautuu yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Projektissa on vahvasti mukana seudulliset toimijat kuten Rovaniemen kehitys Oy:n yritysneuvojat, Finnveran ja Ely-keskuksen rahoitusasiantuntijat sekä Lapin ammattiopiston yrittäjyyskoulu. Lisäksi Starttipaja käyttää tarpeiden mukaan alueella yritystenkehittämispalveluita tarjoavien yritysten palveluita.

Mikäli kiinnostuit niin ota yhteyttä Starttipajan vetäjään jari.kunnari@rovaniemi.fi tai 040 160 8774